Simonyi Zsigmond

Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Fenntartó: Veszprémi Tankerületi Központ

 

Veszprém, Victor Hugo u. 28.

OM azonosító: 037038

Éneklő Ifjúság minősítések

Iskolánk kórusai is részt vettek a Hangvillában megrendezett  Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyen, melyen kora délután az általános iskolások énekkarai, este pedig a középiskolás kórusok mutatkoztak be a szakmai zsűri (Hartyányi Judit, Rostetterné Nagy Rita, Kneifel Imre) előtt. Mindkét kórusunk a magasabb szintet jelentő "A" kategóriában kérte minősítését.

Az országos szintű megmérettetésen a Simonyi Fiú- és Gyermekkar Mike Veronika vezetésével "Ezüst" minősítést és Dicsérő oklevelet kapott, a Kicsinyek Kórusa produkcióját (karvezető: Baráth Péterné) "Arany Diplomával" minősítéssel és Dicsérő oklevéllel jutalmazták.

Gratulálunk a magas szintű teljesítményhez!

Alsós könyvtárhasználati vetélkedő

Iskolai könyvtárunk hagyományteremtő szándékkal 2018. március 19-én (hétfőn) 14. órai kezdettel indította útjára a veszprémi és városkörnyéki általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára meghirdetett I. VÁROSI KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐT, amelyen Veszprém szinte valamennyi általános iskolai könyvtára képviseltette magát.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 9 háromfős csapatot is megajándékozhattunk a találkozás, a versengés örömteli perceivel.

A játékos megmérettetésen első helyezést ért el a Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola Könyvtárának csapata (Horváth Barnabás, Tupcsia Márk, Zachar Botond). Második helyezést a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Könyvtárának 1. számú csapata (Papp Emma, Szilágyi Dorottya, Novagrádecz Kincső) szerezte meg, harmadik helyen pedig iskolai könyvtárunk csapata (Kövesi Réka, Horváth Anna Amália, Kalocsai Bence Tamás) végzett.

Az olvasás szupererejéről, a könyvek szeretetéről tett tanúbizonyságuk jutalmaként könyv- és ajándékcsomaggal gazdagodott minden tanuló.

Valamennyi versenyzőnek és felkészítő tanárnak köszönjük a részvételt és gratulálunk az elért eredményekhez.

Dósa Jázmin sikere a regionális döntőben

Az elmúlt hétvégén lezajlott a „Szép Magyar Beszéd” verseny regionális döntője Balatonbogláron.

A dunántúli megyék és Budapest iskoláinak 7-8. évfolyamos diákjai mutatják meg ezen a rendezvényen a zsűrinek olvasási, helyesejtési, hangképzési és szövegértési képességüket. A veszprémi iskolákat ezen az eseményen Dósa Jázmin, iskolánk 7.b osztályos tanulója képviselte. Felkészítő tanára Szén Lászlóné volt.

Jázmin – az egyetemi és középiskolai tanárokból, illetve rádióbemondóból álló zsűritől - a Kazinczy-jelvény arany fokozatát kapta.

Eredményéhez szívből gratulálunk!

Elsősök beíratása

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig


Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2018. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek TAJ-kártyája,
 a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/98/34000/VJH%201_2018%20sz%20hivatalvezet%C5%91i%20rendelkez%C3%A9s.pdf internetes oldalon megtekinthető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Letölthető dokumentumok:

Hit- és erkölcstan oktatás választásáról szóló nyilatkozat

Szülői felügyelet gyakorlásáról szóló nyilatkozat

Életvitel szerű tartózkodási helyről szóló nyilatkozat

 

 

Tavaszi szünet

 

2018. március 29 - április 3. kedd

 Első tanítási nap április 4. szerda

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Térítési díj változás 2018

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2018. április 01-től a 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása alapján az étkezési térítési díjak az alábbiak szerint változnak:

100 %-os térítési díj:

3 x-i étkezés esetén napi 605.- Ft /régi ár: 569.- Ft/
1 x-i étkezés esetén napi 385.- Ft /régi ár: 361.- Ft/

50 %-os térítési díj:

3 x-i étkezés esetén napi 302,50 Ft /régi ár: 284,50 Ft/
1 x-i étkezés esetén napi 192,50 Ft /régi ár: 180,50 Ft/

Veszprém, 2018. március 01.

Szántó Zsuzsanna
gazdasági ügyintéző

Nyílt nap

Iskolánk március 7-én nyílt napot tart, melynek keretében az első 4 tanórát látogathatják meg az érdeklődő szülők.

A leendő első osztályosok szüleit az alábbi tanórákra várjuk:

Ének-zene tagozat iránt érdeklődőknek:

1. óra matematika 4.b  Buzásné Pongrácz Marianna

2. óra környezetismeret 4.b Buzásné Pongrácz Marianna

(vagy 2. óra ének-zene 3.a Baráth Péterné)

3. óra  ének-zene 1.a Kovácsné Szalay Szilvia

 

Testnevelés tagozat iránt érdeklődőknek:

1. óra matematika 4.a Rozmán Ildikó

2. óra olvasás 4.a Wimmer Júlia

3. óra testnevelés 4.a Remport Csabáné

A nyílt napon az érdeklődők betekintést nyerhetnek aiz iskolánkban folyó oktató-nevelő munkába!

Csengetési rend:

1. óra 8.00-8.45

2. óra 9.00-9.45

3. óra 10.00-10.45

4. óra 10.55-11.40

Meghívó

Meghívó

  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. §(1) bekezdése értelmében az iskolai hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről tájékoztatót tartunk a leendő elsős, a jelenlegi 1-7. évfolyamra járó gyermekek szülei részére.

A tájékoztató időpontja: 2018. március 6. 17.00 óra.

A tájékoztató helyszíne: Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola 19-es terme.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Death Race 4: Beyond Anarchy Watch