Simonyi Zsigmond

Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Fenntartó: Veszprémi Tankerületi Központ

 

Veszprém, Victor Hugo u. 28.

OM azonosító: 037038

Keresés

 

 

Művészeti csoportjaink

Alapítványaink

Simonyis Gyermekekért Alapítvány
19262280-1-19
Julianna Alapítvány
18931336-1-19

Egyéb

Iskolai Vakáció!

Pályázati azonosító:
EFOP-3.3.5-17-2017-00028

A projekt kedvezményezettje:
Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt címe:
Iskolai Vakáció! – A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja

Támogatási időszak:
2018.03.01-2019.08.31.

Elnyert támogatás összege:
64.947.477 Ft

Iskolai szociális segítő

Iskolaegészségügyi ellátás

Gyermek balesetbiztosítás

Bejelentkezés

OVISULI

Beíratás az első osztályba

 

A fokozódó érdeklődésre tekintettel tájékoztatjuk az iskolánk iránt érdeklődő szülőket, hogy a 2021/2022-es tanévre történő beíratás időpontja a tanév rendje szerint 2021. április 15-16.. Az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve valószínű, hogy online módon a KRÉTA rendszeren keresztül történik majd a beiratkozás, melynek pontos időtartamát, menetét a részletek ismerete után közzétesszük honlapunkon. Tájékozódásként itt tekinthetik meg az ELŐZŐ TANÉV beiratkozásának online menetét. 

 

A 2021/2022-es tanévben két első osztályt indítunk:

 

1.a osztály

Ének-zene emelt szintű oktatás idegen nyelv orientációval

Osztályfőnök: Kériné Zsapka Adél
Napközis nevelő: Istenesné Budavári Ágnes


 

1.b osztály

Testnevelés emelt szintű oktatás természetismeret orientációval

Osztálytanítók: Kántor Eszter és Szentmiklósi Beáta

  

 

Jelen helyzetben sajnos az iskolaváró "ovi-suli" foglalkozásainkat nem tudjuk megtartani, de igyekszünk az iskolaválasztáshoz szükséges minél szélesebb körű információt megadni a kedves szülőknek.

A folyamatosan frissülő és bővülő tájékoztatásainkat az alábbi linkeken érhetik el:

Tájékoztató iskolánkról

Emelt szintű képzéseink

 

 

 

Karácsonyi műsor 2020

Az idei rendkívüli helyzetben a karácsonyt osztálytermekben ünnepelték iskolánk tanítványai. Először a 4.a osztályosok műsorát nézték meg felvételről. (Felkészítő tanár: Kériné Zsapka Adél és Baráth Péterné, gitáron közreműködik Pány-B. Csaba) Ezt követően ajándékkal kedveskedhettünk minden osztálynak, melynek beszerzését iskolánk alapítványa támogatta. Tanulóink örömmel vették használatba a társasjátékokat, labdákat és szájmaszkokat. Karácsonyi műsorunkat a Krétában elküldött link segítségével tekinthetik meg a kedves szülők és hozzátartozók.

  

Simony hét 2020. november 16-20.

Idén is megrendezzük évtizedes hagyományokkal rendelkező Simonyi hetet. A rendkívüli járványügyi helyzetben az alábbi programok kerülnek megvalósításra:

 

1., Koszorúzás                                         November 16. hétfő 8.00

Felelős: DÖK Dely Katalin Judit

2., Koszorúzás a Kossuth utcán   

Felelős: DÖK Dely Katalin Judit

3., Tollbamondás: Névadónk Simonyi Zsigmond 5-8. évfolyam

Felelős: humán munkaközösség Szén Lászlóné

4., Rendkívüli énekórák: Dúdoló Népzenei Együttes videója

Felelős: ének-zene munkaközösség

5., Sudoku verseny – matematika óra keretében a felső tagozaton

Felelős: reál munkaközösség Dely Katalin Judit

6., Természettudományos kiállítás

Felelős: reál munkaközösség

7., Tollbamondás verseny 4. évfolyamnak

Felelős: alsós munkaközösség

8., Rajzpályázat – Kedvenc mesehősöm

Felelős: alsós és napközis munkaközösség

9., Vers- és meseíró verseny

Felelős: alsós és napközis munkaközösség

10., Ügyes Kezek Kézműves Kiállítás

Felelős: alsós és napközis munkaközösség

11., DÖK Nap – színházlátogatás

Elhalasztva a II. félévre (péntek tanítási nap)

HÁZIREND MÓDOSÍTÁS 2020. 10. 14.

IX. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása

1. A szülő hiányzás esetén legfeljebb 3 napot igazolhat egy tanévben.

Helyette érvénybe lép a módosítás elfogadását követően:

1. A szülő hiányzás esetén legfeljebb 5 napot igazolhat egy tanévben.

 

HÁZIREND

I. MELLÉKLET

 

Higiénés szabályok járvány idején

A bejáratoknál felállított fertőtlenítő pontokon a kézfertőtlenítés belépéskor kötelező.

Az intézmény területére csak testhőmérséklet-mérés után lehet belépni. A mérést az arra kijelölt személyek végzik.

A mosdók, WC-k és közösségi helyiségek tisztaságának megóvása mindenkinek feladata. A termek, mellékhelyiségek, közösségi helyek fertőtlenítése a takarítási tervben foglaltak szerint történik.

Az oktatási helyiségekben papírtörlő és felületfertőtlenítő áll a tanulók. pedagógusok rendelkezésére, melyeket különösen a tanulócsoportok váltásánál ajánlott használni.

Az első tanítási napon a tanulók elsajátítják a helyes kézmosást, a tüsszentési-köhögési etikettet és oktatásban részesülnek ezek betartásának szükségességéről

A közösségi terekben, az ebédlőben és a büfénél a megfelelő távolságtartásra kell törekedni.

A tanulóknak és alkalmazottaknak az osztálytermeken kívül a szájmaszk használata kötelező. Amennyiben a veszélyeztetett korcsoportban lévő pedagógus kéri, órán is javasolt.

Szülők az iskolai büfét nem vehetik igénybe. Lehetőség van gyermekeik igényeit előre jelezni az üzemeltető által megadott elérhetőségen.

Csak egészséges, tünetmentes gyermekek vehetnek részt a tantermi oktatásban!

Vírusfertőzésre utaló tüneteket mutató gyermeket

-elkülönítjük,

-értesítjük a szülőt, aki felveszi a kapcsolatot a háziorvossal és gondoskodik a gyermek elszállításáról.

A mintavételezést a háziorvos rendeli el.

A szülőnek igazolt fertőzés, vagy karantén elrendelése esetén tájékoztatási kötelezettsége van.

 

Érkezés az iskolába

Reggel 07:30 – 08:00 óra között a hátsó kapun keresztül az udvar felőli bejáratokon is beléphetnek a tanulók az iskola épületébe.

A szülők nem kísérhetik be gyermeküket.

Belépésre jogosultaknak a maszk szabályos használata, a kézfertőtlenítés és a biztonságos távolságtartás az intézmény területén kötelező! 

Az 1-2. osztályos gyermekeket a tanév első két hetében 1 hozzátartozó maszkban az iskola hátsó bejáratán bekísérheti a fertőtlenítési pontig.

Iskolából távozás: 1 – 4. évfolyam

A hozzátartozók az előre egyeztetett időpontban és bejáratnál várják a gyermekeket. Pedagógus kíséri az ajtóig a tanulókat.

Az 1-2. osztályosok a hátsó bejáraton, a 3-4. osztályosok a főbejáraton távozzanak! Kivétel az alól a testvérek. Velük a szülő beszélje meg a megfelelő bejáratot, és jelezze az adatlapon!

Ha a hozzátartozó nem ér oda a bejárathoz a jelzett időpontra, a gyermeket visszakísérjük a tantermébe, és a következő időpontban újra távozhat.

Tanítás

Az osztályok a saját kijelölt osztálytermükben tartózkodnak minden tanórán.

Ez alól kivételek: testnevelés, technika, idegen nyelv, fizika, kémia órák.

Az osztálytermekben felületfertőtlenítő és papírtörlő áll a tanulók, pedagógusok rendelkezésére a saját és iskolai eszközök, taneszközök, közvetlen környezet fertőtlenítése céljából.

 

Szünetek

A tanulók udvaron tartózkodása, levegőzése az óraközi szünetekben – elkerülve a nagyobb csoportosulásokat – kötelező, a beosztás alapján történik.

A tanulók a szünetekben is az osztálytermükben maradhatnak. A tízórai elfogyasztására alapos kézmosás után szintén a teremben van lehetőség.

A heteseknek kiemelt feladata a tantermek szellőztetése, melyet minden szünetben szükséges elvégezniük.

 

Iskolai rendezvények

Programjainkat az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve szervezzük:

-több alkalomra bontva, kisebb létszámban,

-lehetőség szerint tágasabb helyiségben megtartva,

-olyan termekbe szervezzük, ahol lehetőség van a biztonságos távolságtartásra,

-esetleg más időpontra halasztva kerül megrendezésre,

-vagy szükség esetén elmaradnak.

Ügyintézés, kapcsolattartás

Az elektronikus kapcsolattartást kell előnyben részesíteni!

-email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

-tel.: 88/424084

-KRÉTA rendszer

 

A Házirend módosításai

1./

I. rész

A Házirend a nevelőtestület, a diákönkormányzat (DÖK), a szülői munkaközösség (SZMK) véleményének kikérésével az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült:

- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és annak hatályos módosításai

- a 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról,

 

2./

III.rész

A tanuló jogai

-A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje felmentését a tanórai foglalkozások alól. A kérelem benyújtása: írásban, a megelőző tanév május 15-éig, indokolt esetben lehetőség van tanév közben is kérelmet benyújtani.

- A nem magántanulói jogviszonyban lévő tanulók kötelező tanórai foglalkozások alóli felmentését formanyomtatványon, szakértői, vagy orvosi javaslat mellékelésével lehet kérelmezni. A határozatot az iskola igazgatója a benyújtástól számított 30 napon belül hozza meg.

- A magántanulót és a tanórai foglalkozás alól felmentett tanulót megilletik a tanulói jogok.

- Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében bírálja el.

A kérelmet mindig az adott tanévet megelőző június 15-ig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.

3./

IV. rész

10. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe bevezetett információkat a szülőkkel hetente alá kell íratni, ennek ellenőrzését az osztályfőnök végzi el.

Az osztályfőnökök és pedagógusok a KRÉTA rendszeren keresztül informálják a szülőket.

4./

IV. rész

17. Tilos a facebookra, és más internetes, közösségi platformra  bármilyen, az iskolával kapcsolatos negatív megfogalmazás felrakása, megosztása. Az ilyen eset igazgatói intőt von maga után.

5./

VI. rész 11.o.

7.

A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 16 óráig tart.

 

6./

VIII. rész 12.o.

A jogosult szülőnek hozzáférést biztosítunk a Kréta elektronikus rendszerhez, melyben nyomon követheti gyermeke tanulmányi munkáját, és kapcsolatot tarthat a pedagógusokkal.

 

7./

IX. rész 13.o.

 

2. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő ötödik munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének, vagy a szülő a Kréta rendszeren keresztül igazolja a hiányzást.

3. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem.

Utólagos igazolásra nincs mód.

 

4. A tanuló igazolatlan mulasztása esetén a következők szerint jár el az osztályfőnök:

- a szülőt értesíti a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

- ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot.

- ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.

- ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

8./

X. rész 14.o.

Az étkezés lemondását a bejelentést követő naptól tudjuk figyelembe venni. A következő napi hiányzást naponta 10 óráig 9:30 óráig lehet jelezni az élelmezésvezetőnek a szolgáltató által megadott elérhetőségen.

Őszi szünet

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő).

A szünetre a legkevesebb családon kívüli szociális érintkezés mellett jó pihenést és feltöltődést kívánunk!

Vigyázzatok magatokra, hogy november 2-án ismét találkozhassunk!

1956. október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye.

8. a osztályos tanulóink iskolarádión keresztül ünnepi megemlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt.